ENCONTRE SEU REPRESENTANTE

Wat is hypnose?


Uit ervaring weet ik dat er bij veel mensen een zeer verkeerd beeld over hypnose bestaat. Ik wil iedereen die interesse heeft de kans geven grondig kennis te maken met de ware feiten rond de moderne hypnotherapie en nodig je uit het realistisch te zien en of het voor jou een waardevol hulpmiddel kan zijn. Hypnose is een begrip voor een communicatiekunst die de gezonde en aangeboren toestand van hypnotische trance induceert. Het woord hypnose is afkomstig van het Griekse woord ‘hypnos’, dat slaap betekent. Hypnose is echter geen slaap: in trance blijft men bewust en alert. Het is een toestand van diepe ontspanning en tegelijkertijd uiterste concentratie die naar binnenin is gericht. Er zijn raakvlakken met yoga en meditatie. In het dagdagelijks leven gaan wij ook spontaan in trance: tijdens het autorijden, lopen, lezen, luisteren of dansen - kindjes tijdens het spelen. Ons lichaam is ter plaatse aanwezig en bezig terwijl onze gedachten een zijsprong maken naar iets helemaal anders, diep verzonken. Iedereen kan dus gemakkelijk zelf in trance gaan en er weer uitkomen.Typical turnaround time work for all jobs is 10-12 business days after clubs arrive at my shop
Wat is hypnotherapie?


Hypnose en hypno(se)therapie zijn twee verschillende dingen. Terwijl hypnose een veranderde bewustzijnstoestand omschrijft, is hypnotherapie een innovatieve een zeer effectieve psychotherapeutisch behandelingsstrategie. Er worden bepaalde methodes toegepast om specifieke therapeutische doelen te bereiken terwijl de client zich in hypnose bevindt. Ondertussen is hypnotherapie goed wetenschappelijk onderzocht en wordt deze als psychotherapie methode en in de huidige geneeskunde steeds belangrijker. Echter is hypnotherapie in België nog niet heel bekend. Door je aandacht te focussen op je innerlijke beleving lukt het tijdens het therapeutisch proces in contact te gaan met delen van de hersenen die men als "onderbewust"aanduidt. Doordat in een lichte tot gemiddelde trance wordt gewerkt kan het bewustzijn volgen wat er onbewust wordt verkregen. Bewustzijn en onderbewustzijn communiceren en werken samen met elkaar. Als therapeut help ik mijn cliënten in trance zijn/haar onderbewustzijn te activeren om gedragsverandering of emotionele problemen constructief op te lossen. Je wordt door mij begeleidt om uit jezelf vaardigheden en bronnen te vinden en deze in te schakelen. Er worden wegen aangeleerd om innerlijke conflicten en kwetsingen te herkennen en op te lossen. Dit kan leiden tot het verbeteren van een symptoom of een volledige genezing. Het probleem wordt dus niet alleen aangepakt, je leert ook nieuwe methodes om met behulp van je eigen levenservaring je problemen op te lossen. Je werkt zelf aan je eigen ontwikkeling, je leert grenzen te verleggen en optimaal gebruik te maken van je persoonlijke kwaliteiten. In de praktijk gebeurd dit hoofdzakelijk door middel van innerlijke verbeelding, die zowel realistisch als ook fantasievol kan zijn. Door autonome bewegingen van de handen kan het onderbewustzijn direct bevraagd worden - vergelijkbaar met de spiertest uit de kinesiologie, voor wie deze een begrip is. Tijdens de reis door deze innerlijke wereld reik ik suggesties aan die je helpen bij het visualiseren: Deels stuur ik de volledige inhoud deels vraag ik je om zelf inhoudelijk beelden in te vullen. Terwijl jij aan mij kan vertellen wat je je momenteel inbeeld en beleeft kan ik je bijsturen en je helpen in de nuttige richting te gaan. We zijn dus in een dialoog. In de klassieke hypnose uit de jaren "80 beperkte men zich, wat de kern van de zaak betreft, tot suggesties. Want deze werden in hypnose gemakkelijker door een client aangenomen. Het was de taak van de therapeut zich een beeld te maken van zowel het probleem van de client als van de oplossing ervan. Men probeerde dan in hypnose de oplossing te suggereren. Had men de juiste aanpak sprak men van een succes, ging de suggestie in een foute richting dan hadden client en therapeut pech. Ook waren de suggesties op die manier vaak veel te algemeen of waren het suggesties die de persoon niet aanspraken of zelfs niet aanbelangden. Volgens de huidige methodes ga ik samen met mijn cliënten op zoek naar de oorsprong en de ontstaansgeschiedenis van de klachten, leggen wij een verbinding tussen de klacht een de persoonlijke overtuigingen, ontstaan in de loop van de jaren. En kleine kanttekening: hypnotherapie gaat op zoek naar de oorzak in het verleden maar werkt dan oplossingsgericht en eerder kortdurend. In de moderne hypnotherapie streeft men na drie doelen te bereiken: 1. Bewustzijn en onderbewustzijn streven naar hetzelfde doel.
2. Binnen het onderbewustzijn bestaan geen voorname tegenstrijdigheden/weerstanden die het doel tegenwerken.
3. Het doel en de oplossing zijn in harmonie met de belangrijkste personen uit de nabije familiale en sociale omgeving. Zo komen optimale oplossingen tot stand - zonder te hervallen - zonder dat er een ander symptoom gecreëerd wordt en zonder dat het probleem verschoven wordt. Want alleen deze oplossingen zijn duurzaam en maken een genezing voorgoed mogelijk.
Wat kost een consultatie en hoe lang duurt ze?


Een consultatie van 75-90 min. kost 80 EUR.
Voor kortere consultaties met jongeren wordt afhankelijk van de duur van de sessie minder aangerekend (45-60 min. - 50 EUR).
Wanneer kan ik voor een afspraak terecht?


De actuele vrije afspraken kan je best in mijn online agenda raadplegen en reserveren. Voor vragen en inlichtingen kan je steeds via telefoon (0465-548517) of email (info@hypnosepraktijk.be) contact opnemen.
In welk ritme boek ik best een consultatie?


Dat is afhankelijk van je tijd en budget. Ik adviseer een ritme tussen wekelijks en maandelijks. Om de twee weken is zeker een goed gemiddelde om naast de consultaties ook je therapie om te zetten in je dagdagelijks leven.
Hoe veel consultaties zijn er nodig?


Dit is de meest gestelde vraag en tegelijkertijd de moeilijkste. Hypnotherapie is een vorm van kortdurende psychotherapie. Gemiddeld duurt de therapie tussen vijf een vijftien sessies, soms minder, soms meer. Dit is een gemiddelde en het is erg afhankelijk van vele verschillende factoren. Ik zet de belangrijkste op een rij zodat je zelf alvast een eerste inschatting kan maken. Wat is jouw probleem/thema?
Zit je leven eventjes in de knoop, zit je met een kleine crisis, gaat het m.a.w. om een duwtje in je rug en ben je in staat zelf verder vooruitgang te boeken. Deze cliënten kunnen zeker met twee tot vijf consultaties een gewenst resultaat boeken.
Bij de meerderheid van mijn cliënten spreekt men van een (meestal reeds gediagnosticeerd) psychische stoornis die zich al jaren heeft kunnen vestigen. Ze hebben al een aantal therapieën geprobeerd en voelen dat ze dieper moeten gaan om een verandering teweeg te brengen. Mogelijk is het voor deze cliënten binnen enkele sessies een duidelijke verbetering te bereiken. Toch is het realistisch hier meer dan vijf consultaties in te calculeren. Hoe vatbaar ben je voor hypnose?
Sommige mensen kunnen zich heel snel laten vallen en ontspannen en zijn ook makkelijk bereid suggesties van een therapeut aan te nemen. Andere wat minder. Als je al ervaring met Yoga, mediatie, mindfulnes en dergelijke hebt is dat zeker van voordeel. Hypnose/trance is uiteraard ook iets dat moet geoefend worden en is gebaseerd op wederzijds vertrouwen. Soms zijn er meerdere sessies nodig tot dat iemand een diepe contact met zich zelf kan toelaten. Hoe moedig ben je?
Een innerlijk helingsproces kan pijn doen in de zin dat afgescheiden emoties terug ervaren en aangenomen kunnen worden. Dit is vaak een noodzakelijk en helend therapieproces maar niet altijd gemakkelijk. Hoe meer iemand bereid is met een moedig hart vooruit te gaan hoe sneller een genezing zich kan voltrekken. Ben je bereid dingen die wij van je onderbewustzijn hebben ervaren ook praktisch om te zetten als die voor het oplossen van een stoornis/probleem als noodzakelijk worden aangeduid? Het is heel menselijk zaken te ontwijken en te vermeiden of teveel dingen in ons leven te veranderen, zeker als de veranderingen gepaard gaan met een risico. Maar disfunctionele situaties kunnen het helingsproces ophouden, vertragen of zelfs het probleem uitmaken als ze niet worden verandert. Hoeveel steun wens je graag?
Wil je de grootst mogelijke steun van mij en de methode ervaren en naar de therapie komen totdat je probleem/symptoom volledig is opgelost? Of zoek jij een duwtje in de rug om eventjes terug op de juiste weg te komen? Ben je bereid het voornemen realistisch te zien?
Ik kan het probleem niet wegtoveren. Ik heb expertise in hoe onze geest kan genezen en welke stappen ervoor nodig zijn. Ik ga jou op de weg kunnen zetten en begeleiden deze weg in jezelf te vinden.
Hoe verloopt een consultatie?


Elke consultatie begint met een kort gesprek over hoe het momenteel met je is, mogelijkerwijs hoe het sinds de laatste sessie is gegaan, een welk intentie je hebt voor de sessie/therapie.
In de eerste sessie dien ik wel die informatie te verkrijgen die belangrijk is voor het thema waarvoor je komt. Alle informatie die je me geeft wordt strikt vertrouwelijk behandeld.
Nadien kan je tijdens de rustgevende inleiding van de trance lekker tot jezelf komen, je alledaagse dag achter je laten en je aandacht naar binnen in richten. Deze focus gebruiken wij dan tijdens de therapiefase om aan je intentie te werken. Vervolgend heb je een moment tijd om uit de trance terug te komen en je aandacht weer naar het gebeuren buiten jezelf te richten. Graag hoor ik dan je feedback over de hypnose en geef mogelijkerwijs nog uitleg over het ervarene. Ook het omzetten in je leven zal gethematiseerd worden. Na de hypnose kan nog een beetje tijd nodig zijn om te bekomen. Daarom is het ideaal om na de consultatie nog tijd te nemen een paar minuutjes te wandelen.
Kan ik komen om een verdrongen herinnering te achterhalen?


Uit de verzamelde ervaringen in mijn praktijk bied ik het niet meer aan puur ontdekkend te werken. Er zijn twee redenen: Of lukt het niet de herinnering te achterhalen omdat het onderbewustzijn niet op commando (meest pijnlijke) ervaringen tot het bewustzijn wilt laten komen. En lukt het toch dan is het meestal cruciaal in een kader van een lopende psychotherapie met een gevestigde therapeut-client-relatie ingebonden te zijn om moeilijke emoties te kunnen verwerken.

Ook bied ik geen reïncarnatietherapie aan, waar men in vorige levens terugkeert.
Welke vorm van hypnotherapie bied je aan?


In mijn begrip van psychische problemen zijn deze doorgaans gegrond in een innerlijk conflict (en deze kan volledig onderbewust zijn), een trauma of een overbelasting. Het maakt niet uit om welk van de drie punten het bij een client gaat, ik vind het heel belangrijk om te achterhalen en zo bewust te kunnen verstaan wat op dit moment (vaak onderbewust) bezig is en tot een bepaald probleem/symptoom leidt. Een conflict kan snel opgelost worden doordat men zich ervan bewust wordt en de nodige beslissingen genomen worden. Een trauma (uit het verleden) kan opgelost worden door de emoties te verwerken die ermee in verbinding staan en de hinderlijke overtuigingen te corrigeren die doorgaans in het verleden zijn ontstaan. Ook herinneringen die in je lichaamsgeheugen zijn opgeslaan moeten genezen worden. Een overbelasting kan traumatisch werken en kan, net zoals een trauma, genezen worden. Als het om een actuele overbelasting gaat moet of de situatie of de manier waarop men ermee omgaat aangepast worden. Ik ga niet directief aangeven wat je moet doen of dit aan je onderbewustzijn opleggen. Ik gebruik mijn expertise over hoe onze psyche werkt en hoe ze geneest. Ik ga je met plezier begeleiden en steunen, via het contact met je onderbewustzijn, je eigen weg naar herstel te vinden.
Ga ik ook zeker in trance kunnen gaan?


Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat rond 10% van de mensen heel makkelijk in hypnose gaan, 80% gemiddeld/normaal gemakkelijk en 10% slecht tot niet. De kans is groot dat je tot de 90% hoort die de natuurlijke en aangeboren toestand van trance wel kan bereiken. Iedereen die het wilt kan volgens mij een bepaald niveau van trance bereiken.
Zijn er risico´s mee verbonden?


Als je bij een professioneel opgeleid persoon, best psychotherapeut, terecht komt loop je geen risico bij een behandeling met hypnotherapie. Rondom hypnose bestaan heel wat foute vooroordelen en misverstanden. De meeste daarvan komen uit ‘hypnoseshows’, waarbij mensen aan de wil van de hypnotiseur lijken te zijn overgeleverd. Daarbij worden vrijwilligers geselecteerd die gemotiveerd zijn om met plezier gek te doen. Dergelijke toneelhypnose heeft niets te maken met de hypnose zoals die wordt toegepast in hypnotherapie. Je kan uiteraard steeds uit jezelf terug uit de hypnose komen als je dit wilt. Niemand hoeft dus bang te zijn niet meer bij te komen uit een hypnose. Een hypnotiseur kan echter niemand onvrijwillig hypnotiseren. Hypnose kan alleen ontstaan vanuit een vrijwillige samenwerking. Elk hypnose is daarom in zekere zin altijd een vorm van zelfhypnose. Men krijgt door hypnotherapie extra controle over zichzelf, in plaats van controle te verliezen.
Gaat er misschien iets in me opkomen dat ik niet wil of niet wil vertellen?


Het onderbewustzijn heeft een natuurlijke beschermende functie. Daarom zijn ook bepaalde dingen ooit verdrongen geraakt. Het onderbewustzijn laat deze pas dan bewust worden als die persoon ook de vaardigheden heeft om daarmee om te gaan. Dat er iemand zich plotseling aan iets onverwachts herinnerd en dat niet bedoelt of gewenst was, is in mijn praktijk nog niet gebeurd. Omdat het bewustzijn van de client "altijd mee aan boord is " hebben mijn cliënten steeds controle over wat ze zeggen.
Hoe voelt hypnose aan?


In hypnose ervaar je een diepe ontspanning, je komt tot rust en voelt je vredig. Daarnaast kan je je in hypnose zo sterk concentreren op één gebeurtenis, één verbeelding dat zo goed als alles er omheen wegvalt. Al het andere wordt dan minder belangrijk en je voelt je in het midden van een film die je bezig bent te creëren - in de hoofdrol natuurlijk. Volgende symptomen kunnen verder ervaren worden: -Vibreren van de oogleden bij gesloten ogen -Vredige gelaatsuitdrukking -Verminderde speekselklierwerking, waardoor men meer moeten slikken -Zwaarder wordende ledematen, loomheid -Of het tegenovergestelde: lichtheid, zweverigheid -Aangename tintelingen in handen en voeten -Aangenaam gevoel van vermoeidheid -Verminderde zintuiglijke waarneming -Of het tegendeel: verscherpte waarneming -Het bewustzijn is volledig aanwezig. Sommigen hebben daardoor het gevoel niet in hypnose te zijn -Totale focus op wat er op het moment is -Verbeterd voorstellingsvermogen -Verstarring van de spieren -Gedeeltelijke tot gehele gevoelloosheid voor pijn -Grotere toegankelijkheid om suggesties aan te nemen en om te zetten -Het gevoel van tijd en ruimte valt weg. De tijd vliegt dubbel zo snel Lichamelijk creëert hypnose een diepe ontspanning - hypnose is dus deugddoend en regenererend zoals een fijn middagdutje. Het lichaam komt in balans, het immuniteitssysteem wordt erdoor versterkt, evenwichtigheid en concentratie wordt erdoor bevordert.
Wordt de behandeling door het ziekenfonds betaald?


Welke mutualiteiten onder welke voorwaarden een terugbetaling van psychotherapie voorzien kan je deze tabel ontnemen.

Não achou ? 

Mande um e-mail para vendas@newpen.com.br 

logo BRx.png

 NP PERSONALIZADOS IND E COM LTDA.

RUA SÃO PAULO, 123 - LIBERDADE

01513-000 SÃO PAULO – SP BRASIL

 

INSC.: 110.353.031.117

CNPJ: 27.634.103/0001-60
 

ACESSO RÁPIDO

 

HOME

 

 

PRODUTOS

 

 

REVENDER

 

© TODOS OS DIREITOS RESERVADOS – NEWPEN